Wie mogen er aansluiten op Diginetwerk?

15 maart 2016

Deel 3 uit de blogserie: Diginetwerk in klare taal.

In deel 2: “Wat kunnen (lokale) overheden met Diginetwerk?” hebben wij uitvoerig de mogelijkheden van Diginetwerk beschreven. In dit deel gaan wij in op wie er mogen aansluiten op Diginetwerk en welke voorwaarden daarbij komen kijken.

Het aansluiten op Diginetwerk is primair bestemd voor alle overheidsorganisaties. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, ministeries, provincies, agentschappen, uitvoeringsorganisaties, intergemeentelijke sociale diensten, sociale werkbedrijven (SW-bedrijven), omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen. Secundair kunnen private organisaties met een publieke taak of bevoegdheid aansluiten. Voorbeelden hiervan zijn verzekeraars, pensioenfondsen, notarissen, deurwaarders en softwareleveranciers. Of zoals Logius het verwoordt: “Een overheidsorganisatie, publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke organisatie, een college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid” kan aansluiten.

 

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk

Het aansluiten gaat echter niet zomaar. Organisaties dienen te voldoen aan de aansluitvoorwaarden Diginetwerk. Hierin staat zaken beschreven zoals het gebruik van Diginetwerk, de afspraken rondom de bereikbaarheid bij incidenten, het leveren van testmogelijkheden, maar ook voorwaarden rondom de beveiliging. Organisaties dienen bijvoorbeeld het Diginetwerkverkeer gescheiden te houden van het Internetverkeer. Als beveiligingsrichtlijn wordt door Logius het NORA-katern Informatiebeveiliging gehanteerd. In deze richtlijn is een zogenaamd basis beveiligingsniveau uitgewerkt. Dit niveau is voldoende voor de beveiliging van massale verwerking van persoons- en financiële gegevens.

Indien u hieraan voldoet dan kunt u terecht bij één van de verschillende koppelnetbeheerders Diginetwerk. U bent niet de eerste die aan wenst te sluiten. Doordat Diginetwerk bestaande overheidsnetwerken heeft gekoppeld is het aantal aangesloten overheidsorganisaties al fors. Al ruim 150 gemeenten zijn bijvoorbeeld al aangesloten, maar denk ook aan organisaties als de Kamer van Koophandel en het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). ‘Het zijn aangesloten op Diginetwerk’ wil niet altijd zeggen dat ook alle diensten, waaronder bijvoorbeeld basisregistraties van een Ministerie al zijn ontsloten op Diginetwerk. Het is daarom verstandig om u eerst goed te laten informeren welke diensten u wenst te ontsluiten. Vaak is aansluiten echter nu al interessant. Diginetwerk is namelijk één van de belangrijkste fundamenten onder het realiseren de digitale overheid.

 

In een reeks van vier delen gaat eGem nader in op Diginetwerk. Dit keer las u deel 3: Wie mogen er aansluiten op Diginetwerk? Volgende keer deel 4: Wat zijn de ontwikkelingen voor de komende tijd?

 

Veel overheidsprocessen zijn inmiddels op Diginetwerk aanwezig. eGem heeft als eerste koppelnetwerk onder andere de volgende processen op Diginetwerk weten aan te sluiten voor gemeenten: rijbewijzen via RDW, paspoorten en identiteitsbewijzen via RvIG en SUWI mail via BKWI. Neem met ons contact op voor uw mogelijkheden.