Beveiligde email voor uw gehele gemeente

27 oktober 2016

Wilt u dat alle medewerkers van uw gemeente gebruik kunnen maken van beveiligde email? Wilt u de risico’s van het lekken van privacy-gevoelige data minimaliseren? Of wilt u uw regie-applicatie gekoppeld zien met een Nederlandse berichtenstandaard, welke jaarlijks 65 miljoen berichten verstuurd? En zoekt u een partner, die naast de technische ook de menselijke kant beet pakt? Lees dan de onderstaande blog over beveiligde email met de onderwerpen:

– Veilig mailen met uw eigen domeinnaam
– Feiten ZorgMail
– Nieuw: veilige email niet in verkeerde handen
– Uitgelicht: Data Leak Prevention
– Klant vertelt: “mensen met kennis en passie”
– Quickscan: Meldplicht Datalekken

Veilig mailen met uw eigen domeinnaam


Met ZorgMail kunt u met uw eigen organisatie domeinnaam veilig mailberichten uitwisselen met de 13.000 organisaties. Dit kunnen uw regionale zorgketenpartners zijn, maar inmiddels ook 100 andere gemeenten. Dit alles met veel aandacht voor de gebruikersvriendelijkheid, want dit is volgens ons de sleutel tot succes. Door de eigen gemeentelijke mailserver aan ZorgMail te koppelen kunnen alle ambtenaren binnen uw gemeente namelijk gebruik blijven maken van het eigen emailaccount. En na installatie van de ZorgMail Outlook add-in binnen de eigen Mail Cliënt zijn gebruikers zich meer dan bewust van het fenomeen veilig emailen.

ZorgMail is daarom niet alleen maar voor de Zorg. Het is een organisatiebrede mail oplossing en daarmee prima geschikt voor gemeenten.

Feiten ZorgMail

De cijfers van ZorgMail spreken voor zich:

  • Meer dan 13.000 organisaties gebruiken ZorgMail elke dag weer
  • 250 informatiesystemen zijn gekoppeld, waaronder ook gemeentelijke regiesystemen. Berichten versturen vanuit uw applicatie dus.
  • Meer dan 65 miljoen berichten tussen informatiesystemen per jaar
  • 100duizenden veilige email berichten jaarlijks
  • binnen een jaar hebben 100 gemeenten voor ZorgMail gekozen.

Meer feiten en achtergronden over ZorgMail leest u in onze andere blog.

Nieuw: veilige email niet in verkeerde handen

Stuurt de secretaresse van de burgemeester ook weleens iets vertrouwelijks per mail? Hoe doet ze dit dan? En hoe weet ze zeker dat de email ook alleen door de gewenste ontvanger gelezen kan worden? Daar zijn wij wel benieuwd naar. En misschien bent u wel benieuwd, hoe wij dit zouden oplossen. We zijn recente gestart met de uitlevering van ZorgMail Premium. Dit is een geheel vernieuwde mail oplossing voor uw hele gemeente. Hiermee kan de secretaresse of andere medewerkers veilig (met behulp van encryptie) email “aangetekend” versturen. Door bovendien af te dwingen dat de gebruiker zich dient te authentiseren met behulp van SMS, is het risico minimaal dat veilige email alsnog in verkeerde handen valt. Ingewikkeld? Nee, het is heel eenvoudig door de gebruiker in zetten vanuit zijn of haar vertrouwde emailomgeving.

Uitgelicht: Data Leak Prevention

De menselijke factor is een niet te onderschatten risico. Uiteraard kunt u hier aandacht aan geven door middel van e-learning, workshop of een phishing campagne. Het is echter een geruststellende gedachte, als u door middel van een technische functionaliteit toch nog wat extra zaken kan afvangen. Data Leak Prevention (DLP) zorgt hiervoor.

Deze functionaliteit in de ZorgMail Safe Relay Premium dienst zorgt ervoor dat e-mail met medisch en/of privacy-gevoelige inhoudelijke informatie altijd veilig verzonden wordt. Indien de ontvanger van deze email een ZorgMail deelnemer is kan deze via ZorgMail e-mail afgeleverd worden. Indien dit niet het geval is (bedrijven en/of burgers) wordt het emailbericht door middel van encryptie versleuteld verstuurd.

Klant vertelt: “mensen met kennis en passie”

De decentralisaties in het sociaal domein hebben ertoe geleid dat ketenpartners in de zorg en gemeenten meer gegevens zijn gaan uitwisselen. Veel gegevens hebben echter een vertrouwelijk en persoonsgebonden karakter. Deze zijn niet standaard te mailen. Gemeente Maassluis besloot daarom eind 2015 om de wijkteams te voorzien van een veilige manier van emailen. Na een zorgvuldige selectie koos de gemeente, samen met gemeente Vlaardingen en Schiedam, voor ZorgMail. Begin 2016 is de implementatie achter de rug en kijkt Hans over de Vest, projectleider van de afdeling Dienstverlening / I&A met een tevreden blik terug. Lees het hele verhaal…

Quickscan: Meldplicht Datalekken

Een BSN in een email is al erg risicovol. Per 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken in werking getreden. Over deze meldplicht, welke is opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens, is veel geschreven en rumoer ontstaan. De volgende vragen kunnen wij met behulp van een Quickscan beantwoorden in zeer korte tijd:

  • In welke mate is de Wet Datalekken van toepassing op mijn gemeente?
  • In welke mate is mijn organisatie al klaar voor de Wet Datalekken?
  •  Welke maatregelen moet ik nog nemen en wat gaat dat kosten?

Interessant?

Bent u benieuwd naar wat ZorgMail voor uw organisatie betekent? Wilt u meer weten over het veilig versturen van email en bestanden? Wilt u weten wie binnen uw regio reeds zijn aangesloten? Of wilt u gewoon eens kennis maken met onze aanpak en ervaren dat het ook anders kan?

Plan dan hieronder een persoonlijk afspraak in met ons team

Plan hier uw afspraak