Wvggz, Khonraad, e-mail en gemeenten

5 augustus 2019

Een hele mond vol. In dit artikel legt eGem de Wvggz nader uit.

 

Wvggz

Wvggz is de afkorting voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Deze wet treedt op 1 januari 202o in werking. Deze wet is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Deze zorg kan nu binnen maar ook buiten een GGz-instelling plaats vinden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van deze nieuwe wet. De Wvvgz kent twee onderdelen, gericht op acute zorg en niet-acute zorg: respectievelijk de crisismaatregel en de zorgmachtiging. GGz Centraal heeft een toegankelijke animatie gemaakt over de Wvggz: https://youtu.be/zjkhVeHOrV8.

 

Khonraad

De werkprocessen van de Wvggz worden ondersteund door diverse informatiesystemen. Omdat de Wvggz gaat over samenwerking tussen meerdere ketenpartners is er een ketenarchitectuur opgesteld. Voor de Wet BOPZ is het systeem BOPZ-Online beschikbaar waarmee de burgemeester een inbewaringstelling kan afgeven. In de huidige situatie gebruikt meer dan 99% van de gemeenten het BOPZ-online systeem van Khonraad. Dit systeem wordt voor de Wvggz doorontwikkeld.

 

E-mail

De communicatie tussen de ketenpartners verloopt zoveel mogelijk digitaal. Er worden systeemkoppelingen gerealiseerd en er wordt gebruik gemaakt van Veilige Mail. Daarnaast is Veilige Mail ook nodig als ‘plan B’, een ‘back-up scenario’, als een systeem of koppeling uitvalt of niet (tijdig) beschikbaar is. Voor de Veilige Mail oplossing zal een koppeling worden gerealiseerd tussen het systeem van firma Kohnraad en een Veilige Mail voorziening die gaat voldoen aan de NEN NTA 7516 Veilig mailen in de zorg.

 

Gemeenten

VNG adviseert gemeenten om een leverancier van Veilige Mail te kiezen wiens product gaat voldoen aan de NEN NTA 7516 en hierbij ook gebruik te maken van de mogelijkheid om veilig met burgers te communiceren. ZorgMail voorziet precies in deze behoeften. Beschikt u als gemeente al over ZorgMail Safe Relay dan hoeft u wat veilige e-mail niets meer te doen. Heeft u echter nog geen ZorgMail of heeft u Hosted Mailboxen en/of de Safe Relay standard neem dan contact met ons op.