GR de Bevelanden loopt voorop met aansluiten op Wolters

3 december 2019

GR de Bevelanden is erin geslaagd om als eerste in Nederland de diensten van Wolters Kluwer (Schulinck), via Diginetwerk te benaderen.  De GR doet dit namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Wolters Kluwer (Schulinck) biedt gemeenten hele praktische softwareoplossingen aan voor hun burgers, van een eenvoudige aanvraag tot een volledig geautomatiseerde afhandeling. Deze oplossingen, voor sociale zekerheid en fraudebestrijding, worden met succes door veel gemeenten en samenwerkingsverbanden ingezet. Doordat er vaak met privacygevoelige informatie wordt gewerkt is mede gekozen voor Diginetwerk. Met Diginetwerk kunnen overheden namelijk – veilig en betrouwbaar – gegevens met elkaar uitwisselen.

 

Frauderegistratie

GR de Bevelanden maakt gebruik van onder andere de Module Frauderegistratie van Wolters Kluwer (Schulinck). Hiermee is het mogelijk alle informatie omtrent fraude en fraudeonderzoeken te registreren en te verwerken. Frauderegistratie is een veelgebruikt systeem ter ondersteuning van de taken van de preventiemedewerker en de sociaal rechercheur. De Module Frauderegistratie heeft voor gegevensuitwisseling de beschikking over een groot aantal koppelingen, waaronder de koppeling met het Digitaal Klant Dossier (DKD).

 

Diginetwerk zorgt voor keuzevrijheid

Dienstverlening moet het altijd doen. Ook die van Wolters Kluwer (Schulinck). Diginetwerk heet niet voor niets vitale infrastructuur. In het verleden had de VNG en de BNG hiervoor Gemnet opgericht, echter hierbij ontbrak de keuzevrijheid. Op verzoek van een groot aantal gemeenten zijn daarom belangrijke overheidsprocessen overgezet naar de overheidsstandaard Diginetwerk. Met de aansluiting van Wolters Kluwer (Schulinck) op Diginetwerk komt daar nu een belangrijk proces bij. Veilig, betrouwbaar en met keuzevrijheid.

 

Koploper GR de Bevelanden

Het is niet de eerste keer dat de GR de Bevelanden koploper is op Diginetwerk. GR de Bevelanden is ook de eerste van Nederland die reisdocumenten, zoals paspoorten en identiteitskaarten via de vitale infrastructuur van Diginetwerk, uitgeeft. Op deze manier effenen zij de weg. Want ook andere gemeenten kunnen nu eenvoudig en betrouwbaar aansluiten via Diginetwerk op de diensten van Wolters Kluwer (Schulinck). En uiteraard via meerdere aansluitleveranciers, waaronder eGem.

 

Vanuit datacentra eGem

De servers van Wolters Kluwer (Schulinck) staan in de datacentra van eGem, waar breedbandige capaciteit op Diginetwerk en Internet beschikbaar is. Een groot voordeel hiervan is dat de ICT-componenten volledig schaalbaar zijn. Wanneer Liaan tijdelijk of permanent meer capaciteit nodig heeft, kan eGem daarin eenvoudig voorzien. Wolters Kluwer (Schulinck) betaalt alleen voor de capaciteit die werkelijk nodig is. Bovendien voldoen de datacentra en verbindingen van eGem aan de normen NEN-EN-ISO 9001, 27001 en NEN 7510. Een geruststellende gedachte.