Aansluiten DSO begint met Digikoppelingen

5 februari 2020

Om lokale software aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn Digikoppelingen vereist. Hiermee wisselen overheden veilig en betrouwbaar berichten met elkaar uit. Met eGem sluit u voordelig, slim en robuust aan.

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet:  alle wetten voor de leefomgeving

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. De regels voor ruimtelijke projecten worden hiermee vereenvoudigd. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet zorgt voor de hiervoor benodigde centrale digitale ondersteuning. Het digitaal stelsel brengt namelijk alle gegevens over de fysieke leefomgeving bij elkaar. Hierdoor kunnen overheden, burgers en bedrijven snel zien wat wel of niet mag volgens de Omgevingswet.

 

Via één beveiligde aansluiting toegang tot alle Landelijke Voorzieningen

Om het aansluiten op de Landelijke Voorziening DSO (DSO-LV) te vergemakkelijken is er een Digikoppeling standaard ontwikkeld. Door deze standaard kunt u Digikoppelingen zelf ontwikkelen en beheren. Een alternatief is om slechts één keer aansluiten op ons centraal gemanagede Digikoppeling platform. Dit platform zorgt met één beveiligde aansluiting voor de toegang tot alle Landelijke Voorzieningen. Het is de meest robuuste, eenvoudigste en goedkoopste oplossing van Nederland.

 

DSO-koppelvlakken

Op de DSO-LV zijn meerdere berichtstromen gedefinieerd. Er zijn DSO Digikoppelingen nodig om informatie uit te wisselen met:

  • het Omgevingsloket, om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen (via de standaard STAM)
  • het Register Toepasbare Regels (via de standaard STTR)
  • de LVBB (via de standaard STOP).

eGem Digikoppeling kan dit voor u verzorgen. Wij verzorgen voor een Digikoppeling adapter (DKA), richten de verschillende berichtstromen in en u zorgt voor de machtiging voor aansluiting.

 

Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gaat overheden in de periode januari tot juli 2020 helpen deze eerste stappen te zetten.  Zo heeft iedereen de technische basis op tijd op orde. U kunt een tijdslot reserveren waarin u samen met eGem en DSO-beheer wilt aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet via Digikoppeling. Reserveer uw tijdslot en vraag eGem om een aanvraagformulier eGem Digikoppeling.

Meer informatie over eGem Digikoppeling treft u hier aan. Evenals de uitslagen van de marktscan Digikoppeling van Logius en VNG Realisatie, waarin verschillende Digikoppeling Adapter leveranciers met elkaar worden vergeleken.