Diginetwerk verbindt gemeenten

2 november 2020

Ook gemeente Heerlen sluit aan op Diginetwerk

“Alles wat ik doe, doe ik om onze burgers te helpen hun zaken te regelen. Zorgen dat zij de stappen in hun leven moeiteloos kunnen zetten. Dát is voor mij de hoofdzaak.” Op alle ondersteunende middelen die ze daarvoor nodig heeft, wil Loes Eisermann van de gemeente Heerlen blindelings kunnen vertrouwen. Ook voor de uitwisseling van gegevens met andere organisaties met een publieke taak. “Het moet zo eenvoudig, veilig, eenduidig, uniform en betrouwbaar mogelijk zijn. En natuurlijk een verantwoorde besteding zijn van ons gemeenschapsgeld.

”Loes is bij de gemeente Heerlen accountmanager van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI): de registratie voor de persoonsgegevens van personen die in het buitenland verblijven en een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Daarvoor is de gegevensuitwisseling tussen gemeente en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) cruciaal. “Bijvoorbeeld voor pensioen- of bankzaken”, legt Loes uit. “Denk aan een hardwerkende fruitplukker die net over de grens woont en in Nederland werkt. Die moet goed geregistreerd worden. En secuur, snel en moeiteloos ook, want anders lopen we het risico dat zijn werkgever en hij het anders oplossen en hij van de radar verdwijnt. Gestroomlijnde verbindingen met andere overheden zijn ongelofelijk belangrijk. Als het beter kan, moet het beter.”

 

Streven naar het ideaal

Precies om die reden heeft Logius Diginetwerk ontwikkeld. De oplossing waarmee Nederlandse organisaties met een publieke taak met een eenmalige inspanning veilig, betrouw baar, uniform en eenvoudig gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Vroeger was er voor elke communicatielijn tussen overheids organisaties een aparte, besloten koppeling. Toentertijd ging dat prima, maar in de loop der jaren kwamen er overheidsbreed zoveel lijntjes bij dat het een grote, ingewikkelde spaghettiklont werd.

De verbinding tussen RvIG en de gemeente Heerlen voor de RNI was een van die vele slierten. Er doken enkele specifieke oplossingen op om gedeelten van die communicatielijnen bij elkaar te pakken, zoals Gemnet en Suwinet voor gemeenten. Maar het ideaal-beeld was eenvoudiger. Eén aansluiting op een Koppel-netwerk aanbieder die ál die losse koppelingen vervangt. Waarmee je verbonden kunt zijn met alle publieke partners met wie je gegevens moet uitwisselen. En waar alleen bekende, toegelaten partijen rechtstreeks bij kunnen. Zo ontstond Diginetwerk.

 

Goes als eerste via Diginetwerk op nieuwe RNI aangesloten

Gemeente Goes sloot op 23 juni 2018 al met succes aan via het koppelnetwerk eGem op Diginetwerk. Hiermee was de gemeente de eerste loketgemeente in Nederland, die met succes aansloot op de nieuwe RNI. Gemeente Goes is, net zoals gemeente Heerlen, één van de 18 RNI-gemeenten in Nederland. Inschrijven kan bij de 19 RNI-loketten verspreid over Nederland. De RNI is in 2018 vernieuwd, waardoor het onder ook mogelijk is geworden om via Diginetwerk aan te sluiten. De RNI-applicatie is nu toegankelijk via de eigen werkplekken van de gemeente.

Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. De dubbele werkplekken en de aparte netwerkverbinding zijn bijvoorbeeld niet meer nodig. Ook het verplicht gebruik van de Gemnet verbinding is hiermee van de baan. Het resultaat is meer keuzevrijheid voor de loket-gemeenten. De balie is bovendien een stuk overzichtelijker geworden. De eerste ervaringen in Goes zijn dan ook positief: de afhandeling van inschrijvingen gaat nu een stuk sneller. Mooi dat gemeente Heerlen nu ook is aangesloten.

 

Bron: Logius (1e twee paragrafen)