Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV)

26 oktober 2021

De Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) is een voorziening waarmee ketenpartners gezamenlijke informatie delen over de vreemdelingen. De BVV is het centrale informatiesysteem in de vreemdelingenketen waarin alle basisgegevens van vreemdelingen in Nederland zijn opgeslagen. De BVV ondersteunt de ketenpartners bij de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. De gegevens worden uitgewisseld met behulp van standaard XML-berichten. Voor de fysieke afhandeling van deze berichten is de BVV voorzien van een berichtenmakelaar. Ook de ketenpartners beschikken over een dergelijke voorziening. De BVV kent geen directe gebruikers. De ketenpartners maken gebruik van hun eigen procesondersteunende systemen die via XML-berichtenverkeer in verbinding staan met de BVV. De BVV geeft het vreemdelingnummer (v-nummer) uit. Het v-nummer wordt ketenbreed gebruikt.

 

Meer toegangsmogelijkheden

De Basis Voorziening Vreemdelingen was tot voor kort uitsluitend via Gemnet beschikbaar. GR de Bevelanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Voor deze vijf gemeenten verzorgt de GR alles op gebied van ICT en Personeel en Organisatie. Dit doet de GR voor de ruim 100.000 inwoners. De BVV vormt een belangrijke voorziening voor wat betreft de vreemdelingen in de gemeenten. Op 4 oktober 2021 is het gelukt om buiten Gemnet om gebruik te kunnen maken van de BVV. Dat is goed nieuws voor alle gemeenten. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met eGem.

 

eHerkenning

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) treft tevens voorbereidingen om de Gemnet koppeling om te zetten naar een koppeling via diginetwerk met gebruik van eHerkenning. De overgang naar de nieuwe situatie wordt voorzien in de eerste helft van 2022. Gemeenten zullen gebruik moeten gaan maken van de dienst inkijkmodule BVV die via diginetwerk met eHerkenning aangeboden gaat worden. Dit betekent een veilige en toekomstbestendige toegang voor gebruikers die daartoe geautoriseerd zijn. In de aanloop naar deze nieuwe situatie is er voor gemeenten die nu al geen gebruik meer (wensen te) maken van de huidige Gemnet-koppeling een alternatief via internet beschikbaar. Het alternatief waar GR de Bevelanden nu met succes gebruik van maakt.

 

Laatste update

10 november 2023

De route via Diginetwerk en eHerkenning is nu gerealiseerd. Meer informatie treft u aan in het volgende artikel.