Diginetwerk: Een inleiding

15 maart 2023

In de hedendaagse samenleving is technologie niet meer weg te denken. We maken dagelijks gebruik van digitale systemen en netwerken om te communiceren, informatie te delen en zaken te regelen. Een van die netwerken is het Diginetwerk. Maar wat is Diginetwerk precies en waarvoor wordt het gebruikt? In deze inleiding gaan we dieper in op het Diginetwerk.

Wat is Diginetwerk?

Het Diginetwerk is een netwerk dat gebruikt wordt om digitale gegevens veilig uit te wisselen tussen overheidsorganisaties en andere instanties die betrokken zijn bij de publieke sector. Het netwerk biedt een beveiligde omgeving waarin vertrouwelijke gegevens op een veilige en betrouwbare manier kunnen worden uitgewisseld.

Het Diginetwerk is onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). De GDI is de verzameling van voorzieningen, standaarden en afspraken(stelsels) die door alle publieke dienstverleners worden gebruikt voor hun digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. Het doel van dit programma is om de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren.

“Via meerdere telecomproviders zijn wij op Diginetwerk aangesloten. Vakkundig, redundant en snel. Dat is krachtig.”
Meer informatie

Hoe werkt het Diginetwerk?

Het Diginetwerk is een afsprakenstelsel van gekoppelde besloten netwerken, dat wordt beheerd door Logius. Logius is de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius zorgt ervoor dat alle systemen en applicaties op het Diginetwerk voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid.

Het Diginetwerk maakt gebruik van verschillende Diginetwerk leveranciers. Zij hebben allemaal een besloten netwerk en zijn met elkaar gekoppeld. Afhankelijk van uw type organisatie kunt u zelf een leverancier kiezen. U kunt contact opnemen met een leverancier, waaronder bijvoorbeeld eGem, om de mogelijkheden te bespreken en een offerte aan te vragen.

Wie maken er gebruik van het Diginetwerk?

Het Diginetwerk wordt gebruikt door verschillende instanties die betrokken zijn bij de publieke sector. Denk hierbij aan vrijwel alle overheidsorganisaties, zoals gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries, veiligheidsregio’s en daarnaast andere instanties die samenwerken met de overheid.

Door het gebruik van het Diginetwerk kunnen deze instanties op een veilige en betrouwbare manier gegevens uitwisselen met elkaar. Zo kunnen bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens van een burger op een veilige manier worden gedeeld tussen verschillende overheidsinstellingen.

Kortom

Het Diginetwerk is een belangrijk netwerk dat gebruikt wordt om digitale gegevens veilig uit te wisselen tussen instanties die betrokken zijn bij de publieke sector. Het netwerk biedt een beveiligde omgeving waarin vertrouwelijke gegevens op een veilige en betrouwbare manier kunnen worden uitgewisseld. Het gebruik van het Diginetwerk draagt bij aan een betere dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven door middel van digitalisering.