eGem ondersteunt open standaarden en heeft daarom het manifest Open Standaarden ondertekend.

Wat zijn open standaarden?

Een standaard is een afspraak die is vastgelegd in een specificatiedocument. Om gegevens uit te wisselen moeten ICT-systemen dezelfde standaard hebben geïmplementeerd. Voorwaarde is dan wel dat het specificatiedocument vrij te verkrijgen is. Alle standaarden op de lijst van Forum Standaardisatie zijn ‘open’.

 

Waarom open standaarden?

De Nederlandse overheid hanteert een openstandaarden beleid omdat open standaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Het gebruik van open standaarden in ICT-systemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

 

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers. Het gebruik van open standaarden verbetert ook deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen.

 

Leveranciersonafhankelijkheid

Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van ICT-leverancier. Open standaarden zijn namelijk niet software specifiek en kunnen daardoor door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem. Meer over Open Standaarden voor leveranciers.

 

Open standaarden zijn de norm

Het kabinet stelt de toepassing van open standaarden als norm in verschillende bestuursakkoorden. Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt daarom een ‘pas toe of leg uit’-verplichting. Dit houdt in dat bij inkoop van ICT-producten en –diensten boven € 50.000, gevraagd moet worden om de open standaarden van de lijst, wanneer dat relevant is (‘pas toe’). Wanneer een organisatie afwijkt van dit openstandaardenbeleid, kan dat alleen als zij dit rapporteert in het jaarverslag (‘leg uit’).

eGem & Open Standaarden

eGem ondersteunt Open Standaarden met de volgende diensten:

Diginetwerk. Diginetwerk is een standaard voorziening. Er zijn meerdere besloten overheidsnetwerken in Nederland. Deze overheidsnetwerken kunnen niet zondermeer met elkaar communiceren. Ze hebben allemaal hun eigen regels en voorwaarden. Om deze reden zijn sommige overheden niet op één, maar vaak op meerdere besloten netwerken aangesloten. Een dure aangelegenheid. Diginetwerk zorgt er voor dat deze besloten netwerken wel gestandaardiseerd met elkaar kunnen communiceren en dat je als overheid maar één keer hoeft aan te sluiten. Zonder gedoe en met een garantie op beschikbaarheid.

Digikoppeling. Overheden willen aansluiten op Landelijke voorzieningen en Basisregistraties om informatie te kunnen delen. Denk hierbij aan Digilevering (HR, BAG en WOZ), GGK (WMO en JW), MijnOverheid (Berichtenbox en Lopende Zaken), DigiD, BAG, WOZ, HR, BRK, BGT (mutatie leveringen), OLO, CORV, GBA-V en de BRP. Om het aansluiten te vergemakkelijken is er een Digikoppeling standaard ontwikkeld. Nu kunt u zelf al deze koppelingen ontwikkelen en beheren, maar u kunt ook slechts één keer aansluiten op ons centraal gemanagede Digikoppeling platform.

DMARC. Het implementeren van de internetstandaard DMARC zorgt ervoor dat u uw eigen overheidsdomeinen kunt beschermen tegen phishing. Doordat u aangeeft actief met e-mailbeveiliging bezig te zijn, verhoogt dit de betrouwbaarheid van uw overheidsdomein. De betrouwbaarheid van een domein is een belangrijke graadmeter in de bepaling van de reputatie van een domein. Is DMARC volledig geïmplementeerd? Dan zorgt dit voor een betere reputatie voor al uw e-mails en voorkomt u dat kwaadwillenden met uw domein aan de haal gaan.