Open standaarden

eGem ondersteunt open standaarden en heeft daarom het manifest Open Standaarden ondertekend.

Wat zijn open standaarden?

Een standaard is een afspraak die is vastgelegd in een specificatiedocument. Om gegevens uit te wisselen moeten ICT-systemen dezelfde standaard hebben geïmplementeerd. Voorwaarde is dan wel dat het specificatiedocument vrij te verkrijgen is. Alle standaarden op de lijst van Forum Standaardisatie zijn ‘open’.

Waarom open standaarden?

De Nederlandse overheid hanteert een openstandaarden beleid omdat open standaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Het gebruik van open standaarden in ICT-systemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

Interoperabiliteit
Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers. Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen.

Leveranciersonafhankelijkheid
Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van ICT-leverancier. Open standaarden zijn niet software specifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem. Meer over Open Standaarden voor leveranciers.

eGem ondersteunt de volgende Open Standaarden:

Diginetwerk. Diginetwerk is een standaard voorziening.

Digikoppeling

DMARC