De Rechtspraak nu ook via ZorgMail veilig te mailen

26 januari 2022

Veilig mailen tussen gemeenten en De Rechtspraak is mogelijk met ZorgMail. Dat is goed nieuws voor veel rechtbanken en overheden, waaronder veel gemeenten. Veilig mailen is mogelijk geworden door de normering NTA 7516. Deze normering zorgt er onder andere voor dat aangesloten organisaties via een gecertificeerde mailprovider veilig onderling kunnen mailen. ZorgMail is zo’n gecertificeerde NTA 7516 provider, waar veel gemeenten gebruik van maken. Nu De Rechtspraak ook volgens deze norm veilig kan mailen, is communiceren tussen De Rechtspraak en gemeenten er veel eenvoudiger op geworden.

NTA 7530

De Rechtspraak was lange tijd bezig met een eigen normering, namelijk de NTA 7530. Deze normering was specifiek bedoeld om veilige communicatie in de juridische sector te faciliteren. En om een alternatief te bieden voor de fax. De fax is namelijk nog volop in gebruik in deze sector. Met name vanwege de mogelijkheden rondom een ontvangstbevestiging. Aan het fax tijdperk komt nu echter een einde. De technologie wordt simpelweg niet meer ondersteund. De NTA 7530 zou de norm worden om de faxtechnologie veilig te kunnen vervangen.

 

NTA 7516 is nu de standaard

De NTA 7530 komt er echter voorlopig niet. De juridische sector en De Rechtspraak konden het niet eens worden over de eisen en de uitwerking hiervan in deze normering. De behoeften van de verschillende partijen verschilden en de uitdagingen liepen nogal uiteen. De ontwikkeling van de NTA 7530 is daarom stopgezet. In plaats hiervan heeft De Rechtspraak besloten om gebruik te maken van een al bestaande norm, namelijk de NTA 7516. Deze norm is door de zorg in het leveren geroepen om veilig te kunnen mailen met elkaar. In de praktijk zien wij dat er ook andere organisaties gebruik van maken. Zoals bijvoorbeeld gemeenten en nu dus ook De Rechtspraak.

 

Gemeenten mailen veilig met NTA 7516

Gemeente Texel maakt al geruime tijd gebruik van ZorgMail via eGem. Robert Jan van Vliet, Teamleider I&A en CISO van gemeente Texel: “Wanneer je vertrouwelijke informatie wilt delen, moet dit uiteraard op een veilige wijze gebeuren. Daarom hebben wij ZorgMail en de NTA 7516 geïmplementeerd. Deze combinatie zorgt voor een goede informatiebeveiliging en houdt maximaal rekening met de gebruikers.” Met name door de in de NTA 7516 afgesproken interoperabiliteit. Hiermee kunnen aangesloten organisaties eenvoudig en op een directe wijze veilig mailen met andere aangesloten organisaties. Ook als zij beschikken over een andere veilige mailprovider. Daarnaast hebben gemeenten in kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) een aanleiding om te voldoen aan de eisen van de NTA 7516.

ZorgMail is NTA 7516 gecertificeerd

De certificering voor NTA 7516 is sinds 2020 binnen bij ZorgMail. Hiermee voldoet ZorgMail al geruime tijd aan de nieuwe normering voor veilige ad-hoc communicatie. ZorgMail is van begin af aan nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de norm en heeft met verschillende disciplines deelgenomen aan de diverse NTA-commissies. Bertine Uithoven, Sr. Productmanager ZorgMail: “In oktober 2018 heeft het Informatieberaad Zorg het project veilig e-mailen in de zorg gestart en met onze zorg ICT-achtergrond hebben we dit initiatief dan ook meteen omarmd.”

 

Hoe nu veilig mailen met de Rechtspraak als gemeente?

Heeft u net als 180 andere gemeenten de beschikking over ZorgMail? Check dan als eerste of u al aantoonbaar NTA 7516 compliant bent. Is dat het geval dan kunt u nu al veilig mailen met de Rechtspraak. Bent nu nog niet compliant, dan dient u eerst nog een aantal stappen te zetten. Zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van de zelfverklaring en het toevoegen van een TXT-record in de DNS. Neem hiervoor contact op met eGem. Beschikt uw organisatie nog niet over ZorgMail, dan kan eGem u voorzien van de juiste informatie om aan te sluiten. En met behulp van een demo laten wij u desgewenst alle functionaliteiten zien. Wij helpen u graag.

Meer informatie

Nieuwsgierig wat eGem voor uw organisatie kan betekenen of op zoek naar meer informatie over de NTA 7516 en ZorgMail van eGem? Check dan eGem ZorgMail of maak eenvoudig met ons een afspraak.