Met Diginetwerk eenvoudig, voordelig en veilig informatie delen met overheden.

eGem is een zeer hoog betrouwbare Diginetwerk leverancier, waarbij transport van belangrijke gegevens en processen in professionele handen zijn.

Het is zover! Keuzevrijheid met Diginetwerk.

2 februari 2022

Met de realisatie van een alternatieve toegang naar de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) is de keuzevrijheid van Diginetwerk nu een feit. Diginetwerk is het besloten overheidsnetwerk, waarmee overheden eenvoudig, voordelig en veilig data met elkaar kunnen delen. Nu alle processen zijn omgezet kunnen dubbele verbindingen worden opgeheven en kunnen overheden kiezen met welke leverancier zij aan willen sluiten op Diginetwerk.

Vreemdelingenketen (BVV) bereikbaar voor gemeenten

Al in 2015 testen Bas Versteeg van de gemeente Goes en Paul Bloemers van eGem samen de toegang tot de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) op eGem Diginetwerk. De voorziening was weliswaar benaderbaar, echter het ontbrak aan een goede autorisatie en authenticatie mechanisme bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eind 2021 konden we eindelijk de alternatieve toegang via Internet, mede na druk van NVVB en VNG, testen en dit keer met succes. Al met al een regelrechte mijlpaal. Nu kunnen dubbele verbindingen dan eindelijk opgezegd worden.

 

Kastanjes uit het vuur

De Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) was de allerlaatste voorziening die omgezet moest worden. Tientallen processen waren al eerder omgezet. Veel kastanjes zijn op deze manier uit het vuur gehaald. Zo was eGem vaak de eerste Diginetwerk leverancier waarmee een proces succesvol via Diginetwerk verliep. Daar profiteren gelukkig niet alleen de klanten van eGem van. Alle gemeenten liften mee op dit succes. Ook al zijn zij aangesloten via een andere Diginetwerk leverancier. Een aantal van de belangrijkste mijlpalen op een rijtje:

Rijbewijs-uitgifte met RDW

Netwerkbeheerder Martin Vlasma (gemeente Weststellingwerf), heeft in 2018 als eerste zijn eigen rijbewijs verlengd via eGem Diginetwerk. “Leuk om je eigen ondersteunende proces in de praktijk te zien werken. Het rijbewijs proces is van groot belang, deze functionaliteit moet altijd beschikbaar zijn. Hiervoor zijn we met eGem Diginetwerk maximaal verzekerd”, aldus de enthousiaste Vlasma.

Lees het bericht

Paspoorten en identiteitskaarten met RvIG

Gemeente Goes is in 2018 de eerste gemeente van Nederland die reisdocumenten, zoals paspoorten en identiteitskaarten via de vitale infrastructuur van Logius, Diginetwerk, uitgeeft. “eGem is een zeer hoog betrouwbare Diginetwerk leverancier, waarbij transport van belangrijke gegevens en processen in professionele handen zijn”, aldus ICT-manager Patrick Schouw van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden.

Lees het bericht

Gemeente Amsterdam multi-provider en multi-leverancier aangesloten

”Netwerken gaan belangrijker worden. We wilden minder afhankelijk worden en wilden daarom een duale opgang naar Landelijke voorzieningen hebben. We zochten er daarom een speler bij. Diginetwerk zorgt ervoor dat dit mogelijk is.” Aldus Joop van der Born, manager ICT Operations en CTO-ICT van de gemeente Amsterdam in 2017 over de strategische keuze rondom het landelijke overheidsnetwerk Diginetwerk.

Lees het bericht

Het digitaal uitwisselen van informatie tussen overheden speelt al een geruime tijd. Omdat het hierbij vaak ook om vertrouwelijk informatie gaat, is een vertrouwd en veilig overheidsnetwerk noodzakelijk. Zo ontstonden er in de loop van de tijd meerdere besloten overheidsnetwerken. De gemeenten maakten met behulp van VNG en BNG ook een eigen netwerk. Het werd Gemnet genoemd. Maar zo had bijvoorbeeld het Rijk ook een eigen netwerk (Haagse Ring). Hierdoor bestond de kans dat je als overheidsorganisatie meerdere verbindingen nodig had om informatie te kunnen delen.

Na 11 jaar wordt Gemnet in 2006 voor € 6.800.000[i] verkocht aan KPN. VNG en BNG vonden dat de continuïteit van de onderneming het beste gewaarborgd kon worden door aansluiting te zoeken bij een grotere marktpartij[ii]. KPN neemt de commerciële activiteiten volledig over en verandert de organisatienaam op 23 april 2013 naar KPN Lokale Overheid. KPN verglaasde het netwerk in rap tempo en zorgde voor de nodige vernieuwing. Echter de kosten bleven hoog voor overheidsorganisaties. Enerzijds doordat meerdere overheidsnetwerken naast elkaar bleven bestaan, maar anderzijds ook door gebrek aan concurrentie.

Logius, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, had en heeft een goede visie op overheidsnetwerken. Een afsprakenstelsel, met meerdere leveranciers en een aantal standaard afspraken. Het moet in het vervolg niet meer uitmaken via welke leverancier je als overheidsorganisatie aan wilt sluiten. Als je eenmaal bent aangesloten kun je zonder hindernissen communiceren met alle aangesloten organisaties op Diginetwerk.

Wat ging er aan vooraf

Het digitaal uitwisselen van informatie tussen overheden speelt al een geruime tijd. Omdat het hierbij vaak ook om vertrouwelijk informatie gaat, is een vertrouwd en veilig overheidsnetwerk noodzakelijk. Lees verder

In 2014 wordt eGem opgericht om Diginetwerk leverancier te worden. Het doel is keuzevrijheid te bieden aan overheden. eGem gelooft meteen in de visie van Diginetwerk. En boven op deze visie zorgt eGem er ook voor dat een multi-provider mogelijkheden ontstaan. Zo kun je als aangesloten organisatie via meerder telecomleveranciers ontsloten zijn, maar ook via meerdere Diginetwerk leveranciers. Meer keuze en meer onafhankelijkheid, betekent lagere kosten en hogere kwaliteit.

eGem Diginetwerk is er klaar voor

We kunnen op bijna iedere locatie in Nederland zowel koper als glasverbindingen leveren. Desgewenst kunnen klanten bij ons een voorkeur uitspreken qua telecomprovider. Aansluiten kan bijvoorbeeld via alle bekende providers of via eigen glasvezel . Met een enkele verbinding of door middel van meerdere verbindingen. Of redundant met een andere Diginetwerk leverancier. Extra beschikbaarheid leveren wij desgewenst met 4G. Ook is eGem aanwezig in vele datacentra, waardoor verbindingen snel tot stand gebracht kunnen worden.

 

Kom naar onze Aansluitvoorziening

Normaal gesproken komen wij naar u toe met onze verbindingen. Wilt u als gemeente met uw eigen netwerkleverancier naar ons toekomen? Dan kan dat ook bij eGem. Sluit dan eenvoudig aan op de eGem Diginetwerk Aansluitvoorziening. Handig in het geval u meedoet met GT-VAST. U heeft ook hier vrije keuze om dit via een andere leverancier te laten verlopen. U bent namelijk nergens toe verplicht. Diginetwerk is keuzevrijheid. De aansluitvoorzieningen van eGem maken het mogelijk om met hulp van uw eigen telecomleverancier naar een centrale aansluitvoorziening van Diginetwerk te komen. Net zo makkelijk.

Klaar voor de ‘cloud’ leveranciers

eGem Cloud Toegang biedt toegang tot ’s werelds grootste cloudproviders (CSP’s), waaronder Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure en Google Cloud via de eGem Diginetwerk op IPVPN verbinding. Met eGem Cloud Toegang is daardoor de complexiteit van het koppelen en routeren naar de cloud verleden tijd. Door het hergebruiken van bestaande IT infrastructuur kunnen overheden, buiten het publieke internet om, connecteren met de cloud. Hierdoor kan er op een zeer kostenefficiënte manier data gedeeld worden.

Meer informatie

Nieuwsgierig wat eGem voor uw organisatie kan betekenen? Maak dan met een (digitale) afspraak. Check eGem Afspraak.