Verhoog beschikbaarheid van GT Vast

Neemt u als gemeente deel aan de GT VAST aanbesteding?

De GT VAST aanbesteding biedt gemeenten mogelijkheden om de beschikbaarheid van de verbindingen te verhogen door middel van redundantie. Standaard wordt deze redundantie ingevuld door Vodafone/Ziggo. Een bijzondere variant van verhoogde beschikbaarheid is de situatie waarin gemeenten de redundantie willen realiseren via dienstverlening van een andere leverancier. VNG Realisatie noemt dit Multi-provider redundantie.

eGem heeft inmiddels bij meerdere gemeenten deze door VNG Realisatie voorgestelde Multi-provider redundantie gerealiseerd. Zo ook bij Paul van Bergen van ICT Rijk van Nijmegen. Deze gemeenten hebben 1 verbinding van Vodafone/Ziggo via GT VAST en 1 verbinding via eGem. Lees hier zijn verhaal.


Diginetwerk

Overheden hebben behoefte aan één oplossing op het gebied van connectiviteit, die het mogelijk maakt dat ze met een eenmalige inspanning (implementatie van één netwerkstekker) gegevens – veilig en betrouwbaar – kunnen uitwisselen met alle overheden. Diginetwerk van Logius maakt dit mogelijk. Met eGem sluit u eenvoudig aan.Lees verder

ZorgMail

Laagdrempelig, maar veilig emailen. Met eGem is het mogelijk om op een veilige manier te communiceren met ketenpartners, burgers en bedrijven. Of het nu gaat om verwijzingen van huisartsen, het verzenden van GBA rapportages of het veilig e-mailen met burgemeesters. Met de bewezen emailoplossing van ZorgMail gebeurt dit altijd op de meest veilige manier.Lees verder

Actueel