Onze eGemwijs is weer uit

De laatste drie maanden van het jaar zijn aangebroken. Wat gaat het snel! Zeker als wij de onderwerpen van uit onze nieuwe eGemwijs teruglezen. Wij maken nu echt meters met Diginetwerk. De eerst virtuele gemeente Molenwaard kiest voor eGem Diginetwerk en ook Nijmegen kiest voor onze Multi-provider aanpak. Trots zijn wij ook op gemeente Goes, die als eerste RNI gemeente in Nederland aansloot via eGem Diginetwerk. Ook de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland wisten als eerste aan te sluiten op iBurgerzaken via eGem Diginetwerk. Tja, en dan de gemeente Pijnacker-Nootdorp, die na een korte uitstap, toch weer kiest voor ZorgMail.

Liever de eGemwijs in uw e-mail postbus ontvangen? Meld u dan hier nu aan.

Molenlanden spreidt risico’s met eGem Diginetwerk

De nieuwe gemeente Molenlanden heeft gekozen voor eGem Diginetwerk. We spraken met Jan Meijsen, Strategisch Informatieadviseur bij gemeente Molenwaard. eGem vroeg hem naar zijn ervaringen om de eerste gemeente ter wereld te zijn zonder gemeentehuis. Maar we vroegen Jan ook: Waarom kies je voor Diginetwerk en neem je afscheid van Gemnet? en Wat maakt de Multi-provider aanpak van eGem bijzonder?

Lees hier het hele interview.

e-learning AVG: Belangrijk voor iedereen

2018 is hét jaar van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanaf 25 mei wordt de nieuwe Europese privacywet van kracht. In januari startte de Autoriteit Persoonsgegevens haar campagne onder de naam ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ om mensen bewuster te maken van hun privacy rechten. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens. De AVG geeft mensen meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden en plichten. Eind vorig jaar was 80% van alle organisaties nog niet voorbereid op de AVG, zo bleek uit onderzoek van de Nationale Privacy Benchmark.

Tip: verhoog het bewustzijn van uw medewerkers

Een belangrijke tip die wij organisaties mee kunnen geven is om het bewustzijn onder de eigen medewerkers over Privacy en de AVG te verhogen. Om deze belangrijke onderwerpen te laten leven binnen uw organisatie en medewerkers te enthousiasmeren heeft eGem een online trainingsmodule ontwikkeld, specifiek gericht op Privacy en de AVG.

Privacy en de AVG is niet alleen een zaak van de beleidsmakers, IT-afdeling, Security Officer of juridische afdeling, maar is belangrijk voor iedereen binnen de organisatie. Van Administratie tot Financiën, van Burgerzaken tot Sociale Zaken, iedereen krijgt met de nieuwe wetgeving te maken en daarom is het belangrijk om alle medewerkers kennis te laten maken met de wet en hen op de hoogte te stellen van de veranderingen die gaan plaatsvinden.

Online AVG-trainingsmodule

Onze online AVG training is gefocust op het creëren van bewustwording en de rol van de medewerker in privacy bewust werken. We stellen uw medewerkers in 15 minuten op de hoogte van de basisprincipes van de AVG, het begrip datalek en hoe de wet van invloed is op de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers, zonder hen daarbij te overspoelen met juridische begrippen.

We maken de lesstof tastbaar door uw medewerkers aan de hand van herkenbare alledaagse scenario’s uit te leggen hoe zij het beste kunnen omgaan met privacygevoelige gegevens ter voorkoming van een datalek. Het uiteindelijke doel is om hen bewuster te laten werken. De training is opgebouwd uit korte video’s, gevolgd door een serie quizvragen om de kennis van de medewerkers te testen.

Waarom kiezen voor de eGem AVG-module?

In minder 15 minuten op de hoogte van de nieuwe wetgeving met 1 online training

Geschikt voor alle medewerkers van alle afdelingen

Begrijpbare en tastbare scenario’s gebaseerd op dagelijkse werkzaamheden

Ontwikkeld in samenwerking met privacy-juristen

Geen juridische wirwar van termen en regels

Geïnteresseerd? Vraag dan hier een gratis demo account aan.

Is uw gemeentelijke emaildomein ook al klaar voor de AVG? Check hier of uw email klaar is voor de AVG.

Logische en fysieke toegang bij gemeenten

Inleiding

Veiligheid wordt steeds belangrijker bij gemeenten. Ambtenaren en burgers willen zich prettig voelen in het gemeentehuis. Niet vreemd dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de toegang van gemeentelijke locaties en applicaties. De nieuwe richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vragen om een sterke aanscherping van de beveiliging.

Digitale sleutelbos groeit

Gemeenten staan voor de uitdaging om een goed evenwicht te scheppen tussen veiligheid en flexibiliteit. Dat betekent dat toegang tot gebouwen, installaties en systemen alleen mogelijk is door degenen die daartoe het recht hebben. Tegelijkertijd dient de toegang voor bevoegden sneller en eenvoudiger te worden. Dit valt nog niet mee. Door gemeentelijke herindelingen en fusies groeit het aantal locaties met verschillende toegangssystemen. Het nieuwe werken zorgt daarnaast voor een toenemende behoefte om plaats onafhankelijk te werken. Evenals de wens van gemeenten om email digitaal te kunnen ondertekenen of te versleutelen. Het aantal tokens, druppels en toegangspassen groeit hierdoor fors en daarmee de digitale sleutelbos. Het is lastig om hier grip op te houden. Grip is echter broodnodig, zeker nu gemeenten voor eind januari 2017 ook dienen te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

In een serie blogs gaat eGem nader in op dit onderwerp. Zaken die aan bod komen zijn: fysieke toegang, logische toegang en de combinatie van beide. Tevens bespreken wij de relatie met de BIG en de belangrijkste conclusie daaruit. Nieuwsgierig? Volg ons dan via deze website, via twitter of via LinkedIn.

g11437