Actueel

Nieuws, blogs en persberichten over de lokale overheid, ICT of eGem vindt u hier.


Gemeente Amsterdam sluit redundant aan op Diginetwerk

Gemeente Amsterdam maakt een strategische keuze en sluit redundant aan op Diginetwerk. Vol passie vertelt Joop van der Born, manager ICT Operations en CTO-ICT van gemeente Amsterdam over de ingeslagen multi-vendor strategie en het doorpakken met zijn team en de markt. De multi-vendor strategie geeft de gemeente de gewenste onafhankelijkheid. Het moet altijd werken. eGem […]

Gemeenten werken graag met WhatsApp

In het Nederlands dagblad van 11 september 2017 verscheen een artikel over de inzet van WhatsApp bij gemeenten. eGem heeft eerder opdracht gegeven aan onze stagiair voor een onderzoek naar het WhatsApp gebruik als klant contact kanaal bij gemeenten. Het onderzoek wordt vernoemd in dit artikel. Wij hebben het volledige artikel hieronder beschreven. De berichtendienst […]

Aansluiten op CORV via de cloud

Aansluiten op de CORV via eGem is nu mogelijk. Wat is CORV In het nieuwe jeugdstelsel krijgen gemeenten en justitiële organisaties verschillende verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij geldt één gezamenlijke opgave: het tegengaan van recidive en het bevorderen van een veilige omgeving voor jeugdigen om te kunnen opgroeien. Efficiënte en […]

C3Group koppelt met ZorgMail

Het softwarehuis C3Group is onlangs met het pakket SMARTonPEOPLE gekoppeld met ZorgMail. SMARTonPEOPLE is een werkmethodiek met slimme ICT-ondersteuning voor het volledige (samen)werkproces met personen, gezinnen, groepen en vindplekken. De Jeugdondersteuningsteams Nissewaard werken sinds januari 2015 met SMARTonPEOPLE. Overzichtelijke dossiers, duidelijke afspraken en een resultaatgerichte werkwijze zijn een vanzelfsprekende zaak bij de Jeugdondersteuningsteams nu er met […]

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) sluit aan op Diginetwerk

Overheden kunnen via Diginetwerk aansluiten op de systemen van de RvIG. De RvIG beschrijft in een recent geplaatst nieuwsartikel waarom zij hebben gekozen voor Diginetwerk en welke systemen via Diginetwerk beschikbaar zijn. Wij hebben het volledige artikel hieronder voor u beschreven. Aansluiting op systemen RvIG via Diginetwerk De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is aangesloten op […]

Aansluiten op Berichtenbox MijnOverheid

Een aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid is nu nog eenvoudiger en betaalbaarder. Ongeacht uw softwareleverancier en gewoon via eGem. Berichtenbox De Berichtenbox is de persoonlijke postbus voor elektronische berichten van de overheid: gebruiksvriendelijk, snel, veilig en milieuvriendelijk. Burgers bepalen zelf van welke overheidsorganisaties zij berichten willen ontvangen en ontvangen deze berichten dan niet meer […]

Suwinet-Mail rechtstreeks te benaderen via Diginetwerk

Jaren was Suwinet-Mail uitsluitend via het Gemnet netwerk te benaderen. Daar is nu verandering ingekomen! Door de komst van Diginetwerk is Suwinet-Mail ook bereikbaar via Diginetwerk. Extra interessant omdat gemeenten nu ook rechtstreeks kunnen aansluiten op de mailomgeving van BKWI. Suwinet-Mail is voor medewerkers van partijen die gegevens uitwisselen via Suwinet. Het gebruik van Suwinet-Mail […]

Veilig omgaan met cliëntgegevens

Saffier ondersteunt in Den Haag (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, of ze nog thuis wonen of in één van de Saffier locaties. Om veilig te communiceren met alle betrokkenen, maakt Saffier sinds kort gebruik van ZorgMail. Dit lazen wij hierover op Saffier website: “Voor Saffier is het van groot belang […]

Gemeente Twenterand verkoopt ’overtollige’ licenties

In een gesprek dat Jan Bosch, Informatiemanager van gemeente Twenterand enkele maanden terug had met eGem kwam ter sprake, dat niet gebruikte Microsoft licenties nog geld zouden kunnen opleveren. Voor Jan aanleiding om een traject in te gaan met eGem. Inmiddels zijn de resultaten bekend en vroegen wij Jan naar zijn ervaringen. Was het veel […]

Diginetwerk: in één klap toegang tot de hele publieke keten

In het 41-ste nummer van Koppelvlak, beveiliging en standaardisatie van juli 2017 stond een interview met Alexander Hielkema, teamleider infrastructuur van Logius. Hij beschrijft hierin dat Diginetwerk uit meerdere overheidsnetwerken bestaat, die Logius op een veilige manier aan elkaar klikt. ‘In plaats van nóg een netwerk op te zetten, hebben we de huidige voorzieningen op […]