Actueel

Nieuws, blogs en persberichten over de lokale overheid, ICT of eGem vindt u hier.


Wie mogen er aansluiten op Diginetwerk?

Deel 3 uit de blogserie: Diginetwerk in klare taal. In deel 2: “Wat kunnen (lokale) overheden met Diginetwerk?” hebben wij uitvoerig de mogelijkheden van Diginetwerk beschreven. In dit deel gaan wij in op wie er mogen aansluiten op Diginetwerk en welke voorwaarden daarbij komen kijken. Het aansluiten op Diginetwerk is primair bestemd voor alle overheidsorganisaties. Denk […]

Wat kunnen (lokale) overheden met Diginetwerk

Deel 2 uit de blogserie: Diginetwerk in klare taal. In deel 1: “Wat is nu eigenlijk Diginetwerk?” hebben wij uitvoerig de kenmerken van Diginetwerk beschreven. In dit deel gaan wij in op de mogelijkheden en de voordelen voor overheden. De behoefte om als overheden gegevens onderling uit te wisselen is de afgelopen jaren eigenlijk alleen […]

Wat is nu eigenlijk Diginetwerk?

Deel 1 uit de blogserie: Diginetwerk in klare taal. Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen. Door aan te sluiten bij één van de besloten gekoppelde (overheids)netwerken maakt u gebruik van het afsprakenstelsel. U kan hierbij zelf de […]

Slaan gemeenten ‘Veilig’ bestanden op?

Regelmatig komen overheden in het nieuws als het gaat om lekken van privacy gevoelige informatie. Het onveilig delen van bestanden is voor velen nog steeds een doorn in het oog. Gebruikersgemak van voor de hand liggende diensten gaan dan boven veiligheid en regels. Het vergrootglas en dus de risico’s nemen alleen maar toe. Gemeenten zijn […]

Diginetwerk in klare taal

Inleiding De term Diginetwerk valt wel eens als het gaat om netwerken en overheden. Maar wat is het nu eigenlijk? Wat kunt u er vooral mee als (lokale) overheid? Wie mogen er op aansluiten of zijn zelfs al aangesloten? En wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van besloten netwerken? eGem beantwoordt deze vragen hieronder […]

Gemeenten evalueren en kiezen voor beveiligde mail via ZorgMail

De decentralisaties in het sociaal domein hebben ertoe geleid dat zorg-, jeugdhulp- en participatieaanbieders, ketenpartners en gemeenten meer gegevens zijn gaan uitwisselen. Dit zijn veelal gegevens met een vertrouwelijk en persoonsgebonden karakter. Gegevens over burgers waarvan het uitwisselen verbonden is aan wet- en regelgeving. Men kan op dit moment twee soorten berichtenuitwisseling in de keten onderscheiden. […]

WhatsApp binnen handbereik voor gemeenten

eGem, ICT leverancier voor gemeenten en gespecialiseerd in veilig communiceren gaat samenwerken met Say Simple, de ontwikkelaar van de Whatsapp manager. Communiceren met gemeenten via WhatsApp wordt voor burgers en bedrijven zeer eenvoudig. Gemeenten kunnen met de WhatsApp manager  met meerdere supportmedewerkers conversaties en campagnes beheren. Enerzijds is de WhatsApp webapplicatie zeer geschikt voor het […]

eGem en NextTech bundelen krachten voor een veilige overheid

Informatieveiligheid is bij de Nederlandse gemeenten belangrijker dan ooit. Dit komt mede door de zorgtaak, de meldplicht datalekken en de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). KING helpt gemeenten met behulp van richtlijnen en handreikingen (BIG) om informatiebeveiliging optimaal in te richten. Het grootste deel van de Nederlandse gemeenten heeft zich hier voor geconformeerd. Om maximale […]

4 redenen voor gemeenten om dit jaar veilige mail in te richten

VNG heeft aangegeven dat veilige mail via het Gemeentelijk GegevensKnooppunt (GGK) er voorlopig niet gaat komen (zie ook onze blog: voorlopig geen beveiligde email voor gemeenten via GGK). Er zijn echter wel degelijk argumenten om het nu als gemeente goed in te richten. Wij geven er vier: 1. Komt van uitstel ook afstel? De behoefte […]

Voorlopig geen Beveiligde e-mail voor gemeenten via GGK

Eindelijk is er weer nieuws te melden over de centrale mailvoorziening voor gemeenten. Er is besloten dat deze beschikbaar gaat komen in 2016. Onduidelijk is wanneer precies. De VNG geeft aan dat “de opdracht pas na 1 april 2016 verstrekt wordt, tenzij het eerder mogelijk is te beginnen.” Het kan daarom wellicht nog een tijdje […]