Actueel

Nieuws, blogs en persberichten over de lokale overheid, ICT of eGem vindt u hier.


Voorlopig geen Beveiligde e-mail voor gemeenten via GGK

Eindelijk is er weer nieuws te melden over de centrale mailvoorziening voor gemeenten. Er is besloten dat deze beschikbaar gaat komen in 2016. Onduidelijk is wanneer precies. De VNG geeft aan dat “de opdracht pas na 1 april 2016 verstrekt wordt, tenzij het eerder mogelijk is te beginnen.” Het kan daarom wellicht nog een tijdje […]

eGem en ESET slaan handen ineen voor een betere ICT veiligheid bij gemeenten

eGem, ICT leverancier voor gemeenten en ESET, kennispartner op het gebied van IT Security hebben vandaag aangekondigd de handen ineen te slaan om gemeenten optimaal te kunnen begeleiden bij het beveiligingen van hun ICT omgeving. Beveiliging van je ICT omgeving is cruciaal voor gemeenten. Geen gemeente wil immers dat privacygevoelige gegevens van haar burgers op […]

eGem tekent KING convenant

Op 28 september 2015 tekende eGem het KING convenant met het aanvullende IBD addendum. Met het tekenen van het convenant gaat eGem een samenwerking met KING aan die erop gericht is om gezamenlijk procesmatige en technische standaarden te ontwikkelen voor gemeenten. Dit gebeurt o.a. door kennis te delen. Een van de thema’s van het convenant […]

6 tips om je als gemeente te wapenen tegen datalekken

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat onder andere gemeenten direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit […]

Beveiligde e-mail voor gemeenten via GGK. De stand van zaken.

Update 14-9-2015 Op 2 september 2015 heeft KING en VNG aangegeven dat het besluit is uitgesteld tot in de week van 12 oktober 2015. Zij nemen dan het besluit over de manier waarop ze een landelijke, gekoppelde oplossing voor beveiligde email kunnen aanbieden aan gemeenten en ketenpartners. Hierbij kijken ze naar de kosten en de […]

Enovation kiest voor samenwerking met eGem

Omdat de ontwikkelingen in het gemeentedomein hard groeit heeft Enovation een partij gevonden om deze groei samen aan te gaan. Enovation gaat een samenwerking aan met eGem, een nieuwe ICT organisatie speciaal voor lokale overheden. Binnen het partnership gaat eGem de Zorgmail oplossing verkopen in de gemeentemarkt. ZorgMail maakt elektronische communicatie mogelijk tussen zorginstellingen en […]

Meer gemeenten sluiten aan op ZorgMail

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan ouderen. De uitbreiding van de WMO is een belangrijke ontwikkeling waarbij de gemeente de mate en de vorm van de ondersteuning bepaalt. Veilig elektronisch berichtenverkeer met zorgorganisaties biedt gemeenten de mogelijkheid om de uitwisseling met de zorgketen en burgers te vereenvoudigen en administratieve […]

Huisartsen en gemeenten gaan nauwer samenwerken

Een goede samenwerking tussen gemeente en huisartsen biedt kansen om inwoners tijdig en van de juiste zorg en ondersteuning te voorzien. Vandaag ondertekenden de huisartsen van de huisartsengroep Savallelaan in Voorburg en wethouder Bruines namens de gemeente de afspraken voor de pilot: ‘Verbinding huisartsen en gemeenten’.  De aanleiding voor deze pilot is dat de gemeente sinds januari […]